هاست میدلاین

کیفیت اتفاقی نیست - سرعت و قدرت را با ما تجربه کنید:)
 • پلن A

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • 2 گیگابایت حجم

   • 4 گیگابایت پهنای باند

   • 1 گیگابایت رم

   • پردازنده 1 هسته cpu

   • تعداد 1 دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 42,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن B

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • 5 گیگابایت حجم

   • 10 گیگابایت پهنای باند

   • 1 گیگابایت رم

   • پردازنده 2 هسته cpu

   • تعداد 2 دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 59,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن C

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • 10 گیگابایت حجم

   • 20 گیگابایت پهنای باند

   • 2 گیگابایت رم

   • پردازنده 2 هسته cpu

   • تعداد 3 دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 155,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن D

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • 30 گیگابایت حجم

   • 80 گیگابایت پهنای باند

   • 2 گیگابایت رم

   • پردازنده 3 هسته cpu

   • تعداد 4 دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 180,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن E

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • 50 گیگابایت حجم

   • 100 گیگابایت پهنای باند

   • 3 گیگابایت رم

   • پردازنده 3 هسته cpu

   • تعداد 5 دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 220,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • پلن طلایی

  • ✅ پشتیبانی میدلاین ✅

   • فضای نامحدود

   • پهنای باند نامحدود

   • 4 گیگابایت رم

   • پردازنده 4هسته cpu

   • تعداد نامحدود دیتابیس

   • زیردامنه رایگان

   • گواهی ssl رایگان

   • قابلیت ارتقا تمامی منابع  از 450,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • سرعت
 • کیفیت
 • میدلاین
 • هلند
 • سورس
 • تلگرام