هاست میدلاین

کیفیت اتفاقی نیست - سرعت و قدرت را با ما تجربه کنید:)

پلن A

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضا ; 2گیگابایت
پهنای باند ; 4 گیگ
ساب دامین (زیردامنه) ; 1 عدد
دیتابیس ; 1 عدد
اکانت ایمیل ; 1 عدد
پارک دامنه ; 0 عدد
دامنه اضافه ; 0 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅

پلن B

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضا ; 5 گیگابایت
پهنای باند ; 10 گیگ
ساب دامین (زیردامنه) ; 2 عدد
دیتابیس ; 2 عدد
اکانت ایمیل ; 2 عدد
پارک دامنه ; 0 عدد
دامنه اضافه ; 0 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅

پلن C

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضا ; 10 گیگابایت
پهنای باند ; 20 گیگ
ساب دامین (زیردامنه) ; 3 عدد
دیتابیس ; 3 عدد
اکانت ایمیل ; 3 عدد
پارک دامنه ; 0 عدد
دامنه اضافه ; 0 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅

پلن D

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضا ; 30 گیگابایت
پهنای باند ; 80 گیگ
ساب دامین (زیردامنه) ; 4 عدد
دیتابیس ; 4 عدد
اکانت ایمیل ; 4 عدد
پارک دامنه ; 0 عدد
دامنه اضافه ; 0 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅

پلن E

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضا ; 50 گیگابایت
پهنای باند ; 100 گیگ
ساب دامین (زیردامنه) ; 5 عدد
دیتابیس ; 5 عدد
اکانت ایمیل ; 5 عدد
پارک دامنه ; 0 عدد
دامنه اضافه ; 0 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅

پلن طلایی

✅ قابلیت میدلاین ✅
فضای نامحدود
پهنای باند نامحدود

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)✅