مخصوص راه اندازی سایت

استفاده از فیشینگ , استفاده بیش از حد منابع موجب مسدود سازی سرویس میشود

پلن A

فضا ; 2 گیگ
پهنای باند ; 15 گیگ


ساب دامین (زیردامنه) ; 2 عدد
دیتابیس ; 2 عدد
اکانت ایمیل ; 2 عدد
پارک دامنه ; 2 عدد
دامنه اضافه ; 2عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

پلن B

فضا ; 5 گیگ
پهنای باند ; 20 گیگ


ساب دامین (زیردامنه) ; 4 عدد
دیتابیس ; 4 عدد
اکانت ایمیل ; 4 عدد
پارک دامنه ; 4 عدد
دامنه اضافه ; 4 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

پلن C

فضا ; 30 گیگ
پهنای باند ; 60 گیگ


ساب دامین (زیردامنه) ; 6 عدد
دیتابیس ; 6 عدد
اکانت ایمیل ; 6 عدد
پارک دامنه ; 6 عدد
دامنه اضافه ; 6 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

پلن D

فضا ; 50 گیگ
پهنای باند ; 100 گیگ


ساب دامین (زیردامنه) ; 10 عدد
دیتابیس ; 10 عدد
اکانت ایمیل ; 10 عدد
پارک دامنه ; 10 عدد
دامنه اضافه ; 10 عدد

✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux